SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

 

(2024.01.18-tól hatályos)

 

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Tájékoztatót. A jelen Tájékoztató a www.derossi.hu weboldal („Honlap”) használata, olvasása során a Honlapot üzemeltető De Rossi Consulting Kft. által folytatott adatkezelési tevékenységeket és az azzal kapcsolatos tájékoztatásokat rögzíti.

 

Az Adatkezelő: De Rossi Consulting Kft.

székhely: 2484 Gárdony, Agárd-Iskola utca 23.

elérhetősége: email: marcel@derossi.hu

cégjegyzékszáma: Cg. 07-09-031379

adószáma: 28772843-2-07

kapcsolattartó: De Rossi Marcel

 

 1. Az adatkezelést igénylő tevékenység (az adatkezelés típusai)

 

A Honlap következő menüpontjai használatával adja meg az Adatkezelő részére a személyes adatait:

 1. a „Kapcsolat” menüpont alatt, a vonatkozó űrlap kitöltésével, továbbá a megadott elérhetőségeken az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során;
 2. hírlevélre való feliratkozáskor, a feliratkozási adatok megadásával;
 3. a Honlap használatával (olvasásával) a Honlap használata során az Adatkezelő által alkalmazott sütik által.

 

 1. Az egyes adatkezelési tevékenységekre vonatkozó tájékoztatás

 

2.1       „Kapcsolat ” menüpont alatt szereplő űrlap kitöltése, kapcsolati címre küldött email/levél

 

Adatkezelési tevékenység, az adatkezelés célja

A „Kapcsolat” menüpont használatával, vagy a „Kapcsolat” menüpont alatt olvasható emailcímen, vagy telefonszámon tud kapcsolatba lépni az Adatkezelővel az Adatkezelő szolgáltatásaival összefüggésben. Ez esetben a saját szándéka szerint és döntése alapján tölti ki a vonatkozó nyomtatványt, illetve küld levelet és adja meg a személyes adatait az Adatkezelő részére. A „Kapcsolat” menüpont alatt kért adatok megadása azt a célt szolgálja, hogy az Adatkezelő kapcsolatba tudjon lépni Önnel, meg tudja adni a választ a kérdésére/kérésére. Személyes adatai megadása nem kötelező, azonban azok hiányában nem tudja az Adatkezelő felvenni Önnel a kapcsolatot, megadni számára a kért választ.

 

A kezelt személyes adatok köre

A Honlapon a „Kapcsolat” menüpont alatt a megadni kért és ott, vagy emailben, vagy telefonon az érintett által megadott adatok.

 

Az adatkezelés jogalapja

Jelen esetben a megadott személyes adatait a hozzájárulása alapján kezeli az Adatkezelő. A „Kapcsolat” menüpont kitöltése, az email önkéntes elküldése, illetve a telefonos kapcsolatfelvétel az adatkezeléshez való hozzájárulásának tekintendő. Az adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelő részére küldött írásbeli nyilatkozattal, a formanyomtatvány megfelelő kitöltésével.

 

Adattovábbítás, címzettek

A „Kapcsolat” menüpont alatt megadott adatait az Adatkezelő nem továbbítja harmadik személyek részére, kivéve, ha adatait abból a célból adja meg, hogy panaszt tegyen az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban, és ezen panasz elintézéséhez a vonatkozó jogszabályok szerint adatait meg kell küldeni az illetékes hatóságnak, szervnek. Adatait a levelezőrendszerben elektronikusan, postai levél esetén zárt szekrényben tárolja az Adatkezelő, azok nem kerülnek külföldre továbbításra.

 

Az adatok megőrzésének ideje

A „Kapcsolat” menüpont alatt, illetve emailben/telefonon megadott adatait azon ügy elintézéséig kezeli az Adatkezelő, amelynek céljából megadta az adatait, vagy hozzájárulása visszavonásáig, amelyik a korábbi. Az ügy elintézését, vagy hozzájárulása visszavonását követően az Adatkezelő haladéktalanul törli a kezelt személyes adatokat.

 

2.2       Hírlevélre feliratkozás

 

Adatkezelési tevékenység, az adatkezelés célja

A Honlapon az érintettek a kért személyes adataik megadásával feliratkozhatnak az Adatkezelő által rendszeresen megküldött hírlevélszolgáltatásra. A hírlevél feliratkozásnál megadott személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag arra a célra használja, hogy a rendszeres időközönként megjelenő hírleveleket eljuttassa a feliratkozókhoz. A hírlevelekben az Adatkezelő az általa a Honlapon kínált szolgáltatásokkal kapcsolatos újdonságokról ad tájékoztatást.  

 

A kezelt személyes adatok köre

A hírlevélre való feliratkozás űrlapon az érintett által megadott személyes adatok.

 

Az adatkezelés jogalapja

A hírlevélre való feliratkozás során megadott adatait a hozzájárulása alapján kezeli az Adatkezelő. A személyes adatok megadásával a hírlevélre való feliratkozás egyben a hozzájárulás megadásának tekintendő. Az adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelő részére küldött írásbeli nyilatkozattal, a formanyomtatvány megfelelő kitöltésével.

 

Adattovábbítás, címzettek

A hírlevél feliratkozásnál megadott adatokat az Adatkezelő kezeli, ezen adatokat a Honlap tárhelyén rögzíti. A hírlevélfeliratkozás során megadott adatokat a Honlap tárhelyszolgáltatója (Websupport Magyarország Kft., H-1119 Budapest, Fehérvári út 97-99.) adatfeldolgozóként kezeli az adatbázis fenntartása, megőrzése céljából. Ezen túlmenően az Adatkezelő harmadik személy részére nem továbbítja a személyes adatokat. A személyes adatok harmadik országba nem kerülnek továbbításra.

 

Az adatok megőrzésének ideje

A hírlevélre való feliratkozásnál megadott adatait a hozzájárulása visszavonásáig, azaz a hírlevélről való leiratkozásig kezeli, tárolja az Adatkezelő. A hozzájárulása visszavonását követően az Adatkezelő haladéktalanul törli a kezelt személyes adatokat.

 

2.3       Sütik

 

A Honlap felkeresése, használata során többfajta sütit (fájlt, adatcsomagot) telepít a Honlapot működtető szoftver a felhasználó számítógépére. A Honlap által használt sütiket, azok pontos nevét, élettartamát és egyéb tulajdonságait itt olvashatja.

 

A következő típusú sütiket használja a Honlap:

 1. Szükséges süti: olyan sütik, amelyek nélkül a Honlap nem működik, nem használható. A Honlap által Ezen sütik használatáról a jelen Tájékoztatóval tájékoztatja az Adatkezelő az érintetteket, azok használatához további hozzájárulásra nincs szükség, mivel azok az érintett által igényelt szolgáltatás biztosításához elengedhetetlenül szükségesek, a vonatkozó jogszabály szerint külön hozzájárulás nélkül használhatók. Ezek a sütik nem tárolnak személyazonosításra alkalmas adatokat.

 

 1. Funkcionális süti: olyan süti, amely segíti a Honlapon található egyes funkciók végrehajtását (pl. a Honlap tartalmának megosztása közösségi média platformokon, visszajelzések gyűjtésében és harmadik féltől származó funkciókban)

 

 1. Analitikai süti: ezek a sütik nem tudják pontosan beazonosítani a felhasználót. Az analitikai sütik a Honlap látogatásának eseményeit rögzítik, többek között az oldalmegtekintésekről, kattintásokról, munkamenet hosszáról stb. gyűjtenek információkat. Tekintettel azonban arra, hogy a felhasználó adatait nem rögzítik valójában nem történik személyes adatkezelés.

 

 1. Teljesítmény süti: ezek a sütik a Honlap kulcsfontosságú teljesítménymutatóinak megértésére és elemzésére használatosak, melyek hozzájárulnak a látogatók jobb felhasználói élményének biztosításához.

 

 1. Marketing süti: ezek a sütik biztosítják a Honlapot felkereső látogatók számára a Honlapon való böngészési élményt javítják, többek között személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jelenítenek meg a látogató részére. Ezen süti használatára kizárólag az érintett hozzájárulása jogalapon kerülhet sor. Hozzájárulását a Honlap első felkeresésekor felugró ablak kipipálásával adhatja meg. Az adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Az itt felsorolt sütiket a böngésző „Beállítások” menüpontjában lehet törölni, az azokkal kapcsolatos beállításokat módosítani. Ezen törléssel, módosítással vonhatja vissza az adatkezeléshez megadott hozzájárulását.

 

A sütik az élettartam lejártakor automatikusan törlődnek, megszüntetve az adatkezelést.

 

 1. Milyen jogai vannak az érintettnek? Tájékoztatás az érintett részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól

 

Tekintettel arra, hogy a fentiek szerint az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, vagy az adatkezelés során képződött személyes adatokat a 2. pontban rögzített jogalapokra tekintettel jogosult kezelni az Adatkezelő ezen adatkezeléssel kapcsolatban az alább rögzített jogok illetnek meg. Jogait oly módon gyakorolhatja, hogy emailben, vagy postai levélben írásban jelzi az Adatkezelő számára, hogy mely jogát, mely adatát, vagy akár az összes kezelt adat tekintetében, és milyen módon kívánja gyakorolni ezen jogokat. Ilyen jelzés esetén a vonatkozó jogszabály szerint jár el az Adatkezelő és bírálja el a kérését legfeljebb 1 hónap alatt, amely elintézési határidő a jogszabályban foglalt esetekben meghosszabbítható. A válasz megküldésének feltétele, hogy a kérelem alapján a személye kétséget kizáróan beazonosítható legyen. Ehhez kérjük, hogy jogai érvényesítése céljából a Honlapon található formanyomtatvány kitöltésével keresse meg az Adatkezelőt. A választ a kérelemmel azonos módon (elektronikusan, vagy postai levélként) juttatjuk el a részére.

 

Az érintett jogai:

Hozzáférés – tájékoztatást kérhet, hogy milyen személyes adatokat kezelünk Önről, milyen célból, kinek továbbítjuk, meddig tároljuk, milyen intézkedéseket tettünk a jogai érvényesítésére benyújtott kérelem alapján. Joga van mindezekről másolatot kérni.

Helyesbítés – Ön jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatok helyesbítését kérni, amennyiben a kezelt adatok véleménye szerint pontatlanok.

Törlés – Ön jogosult a hozzájárulása alapján kezelt személyes adatok törlését kérni, ha visszavonta a hozzájárulását; szintén jogosult a kezelt személyes adatok törlését kérni, ha megítélése szerint az adatkezelés jogszerűtlen, vagy annak célja megszűnt, továbbá, ha azok gyűjtése információs társadalommal összefüggő szolgáltatás kínálása céljából történt. Az Adatkezelő nem köteles törölni a kezelt személyes adatokat, ha jogi igény érvényesítéséhez szüksége van rá, vagy jogszabály kötelezi a megőrzésre.

Korlátozás – Ön jogosult kérni a személyes adatok kezelésének korlátozását, amennyiben törlést kérhetne, de az érdekeit jobban szolgálja a korlátozás. Korlátozás esetén az adatok tárolása folytatódik, egyéb adatkezelési tevékenységet nem lehet folytatni.

 

Amennyiben kéri a személyes adatai helyesbítését, törlését, korlátozását, úgy erről kötelesek vagyunk mindenkit értesíteni, akinek azt megelőzően továbbítottuk a személyes adatait a jelen Tájékoztató szerint.

Adathordozhatósághoz való jog – Amennyiben más adatkezelő részére kívánja továbbítani az Adatkezelőnek megadott adatait, úgy kérheti azok közvetlen továbbítását, amennyiben az technikailag megvalósítható, továbbá kérheti annak gépelt, olvasható formában való kiadását.

 

Panasztétel: Amennyiben álláspontja szerint jogszerűtlenül kezeljük a megadott személyes adatait, úgy panasszal fordulhat a felügyeleti hatósághoz: www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu; 1363 Budapest, Pf. 9.; +36 30 683 5969; +36 1 391 1400.

 

 1. Az Adatkezelő által megtett adatbiztonsági intézkedések

 

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatai kezelésének biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Mindemellett kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

 1. Jelen Tájékoztató hatálya, módosítása

 

A jelen Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján készült, a jelen Tájékoztatóban nem szabályozott kérésekre a Rendelet rendelkezései az irányadók. A jelen Tájékoztatóban foglalt rendelkezések az első oldalon jelzett időpontban lépnek hatályba, attól az időponttól kezdve szabályozzák az Adatkezelő adatkezelési tevékenységét. Az Adatkezelő bármikor jogosult a jelen Tájékoztatót módosítani, amely módosítás annak a Honlapon való közzétételét követő adatkezelésekre vonatkozik, az érintettek irányába a Honlapon való közzétételtől lesz hatályos. Amennyiben nem ért egyet jelen Tájékoztató bármely módosításával, úgy gyakorolhatja a jelen Tájékoztatóban foglalt törléshez, korlátozáshoz való jogát, amennyiben annak feltételei fennállnak.

 

Süti tájékoztató

Adatkezelési nyilatkozat formanyomtatvány